Hollanda Turist Vizesi için Gerekli Belgeler

Vize başvurusu için kontrol listesi | Turistik

Bebekler ve çocuklar dahil başvurular şahsen yapılmalıdır ve aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

Her belgenin bir aslı ve bir kopyasını sunmalısınız.

İbraz edilen belgeler iade edilmeyecektir. Sadece seyahat belgesi iade edilecektir.

 1. Başvuru

1.1 Doldurulmuş ve İmzalanmış bir Schengen Vizesi başvuru formu

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

 1. Seyahat Belgeleri

2.1 Pasaport veya başka bir seyahat belgesi.

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

2.2 Pasaportun tüm işlenmiş sayfalarının bir kopyası.

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

Lütfen dikkat:

• Pasaport veya seyahat belgeniz Schengen Bölgesinden çıkış yapacağınız tarihten sonra en az 3 ay için geçerli olmalıdır.

• Pasaport veya seyahat belgeniz en az 2 boş vize sayfasına sahip olmalıdır.

• Pasaport veya seyahat belgeniz son 10 yıl içinde verilmiş olmalıdır.

 1. Yasal ikametgah belgesi

3.1 İkamet ettiğiniz ülkedeki bir devlet kurumundan alınmış bir ikametgah belgesi, örneğin pasaport, vize, oturum izni veya varsa çalışma izni. Oturum izni, Schengen’den çıkış yapacağınız tarihe müteakip en az 3 ay için geçerli olmalıdır.
L Evet

T Hayır □ Açıklamalar

 1. Fotoğraf
  4.1 Hollanda pasaportu şartlarını karşılayan bir pasaport fotoğrafı Bu fotoğraf, en son 6 ay içinde çekilmiş olmalı ve yüzünüzü açık bir şekilde göstermelidir. Bakınız: fotoğraf kuralları.
  n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

 1. Seyahat belgesi

Not: Vize başvurunuzun reddedilme ihtimaline karşı seyahat rezervasyonunuz iptal edilebilir olmalıdır.

5.1 Uçak veya seyahat rezervasyonları veya diğer seyahat şekline ilişkin belge.

L Evet

_l Hayır □ Açıklamalar

5.2 Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belgeler

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

5.3 Geçim kaynağı belgeleri örn:

• Son üç aylık hesap hareketlerini gösteren banka hesap özeti ve • Düzenli gelir belgesi örn: son üç aya ait maaş bordroları (veya benzeri)

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

5.3 Aşağıdaki belgeler ilgili kategoriye göre ibraz edilecektir:

Başvuru sahibi bir şirkette çalışıyor ise:

• İşveren mektubu ve/veya izin onayı

• SGK işe giriş belgesi ve SGK “hizmet dökümü”

L Evet

Hayır □ Açıklamalar
Başvuru sahibi bir çiftçi ise:

• Tarım odası tarafından düzenlenen çiftçilik belgesi

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

Özel bir şirket sahibi veya serbest çalışan ise:

• Ticaret odasında şirket sicili ve ticaret sicili bülteninin bir kopyası.

• Vergi Levhası.

L Evet

_l Hayır □ Açıklamalar
Başvuru sahibi emekli ise:

• Emeklilik belgesi (banka hesap beyanı veya emeklilik cüzdanı)
n Evet

n Hayır □ Açıklamalar
Başvuru sahibi öğrenci ise:

• Öğrenci Belgesi

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar
Başvuru Sahibi reşit değil veya 18 yaş altında ise ve tek başına veya bir ebeveyni veya yasal koruyucusu ile seyahat ediyor ise:

• Ebeveynlerinden noter onaylı muvafakatname (bu şart, seyahat eden ebeveynin bekar olması veya ebeveynlik yetkisine tek başına sahip ise geçerli olmayacaktır. Ebeveynlik yetkisine tek başına sahip olan kişi mahkeme kararını sunmalıdır.)

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

 1. Seyahat sağlık sigortası
Hollanda Lale Bahçeleri

6.1 Adınıza alınmış bir seyahat sağlık poliçesi.

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar
6.2 Sigortanızın Schengen Bölgesinde ve seyahat süreniz boyunca geçerli olması.

L Evet

T Hayır □ Açıklamalar
6.3 Hastane bakım, acil tedavi ve ülkeye iade dahil en az 30,000 € tutarında sağlık masraflarının karşılanması (ölüm hali dahil).

Sigortacınızın bu nitelikte resmi bir belge sağlamayacak olması halinde, bu seyahat için uygun sağlık teminatı sunan bir seyahat sigortası yaptırmalısınız.

n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

 1. Visa
  Sayfa 3 / 4 7.1 Schengen Bölgesine ziyaretinize müteakip son varış yerinize giriş izni veren bir vize, oturum izni veya pasaport.
  n Evet

n Hayır □ Açıklamalar

 1. Ödeme

8.1 Vize ücretinin ödenmesi

L Evet

T Hayır □ Açıklamalar
Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat ediniz:

• Vize başvuru süreci tamamlanıncaya kadar pasaportunuz tarafımızca veya ilgili konsolosluk tarafından alınacaktır.

• Yukarıda belirtilen kontrol listesine uygun olarak tüm belgelere sahip olmayan bir başvuru, vize başvurunuzun reddedilmesiyle sonuçlanabilir. • Başvurunuzun reddedilmesi halinde, vize ücretleri iade edilmeyecektir.
Destekleyici belgeler listesine uygun bir şekilde, Avrupa Komisyonunun 13-10-2001 tarihli Uygulama Kararına göre Türkiye’den yapılacak vize başvurularında ibraz edilecek belge listesi

Written by 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir